1/4/11

Treballs de manteniment de la línia elèctrica (Fecsa-Endesa)

      Membres de l’ADF de l'Albiol varen recórrer la línia elèctrica “la Algodonera” i alguna derivació més, per comprovar l’estat dels treballs de manteniment que es van realitzar, per part de Fecsa-Endesa, durant aquest hivern. Aquesta actuació ha estat motivada per les reiterades anomalies que s’han produït durant les feines de manteniment de les línies elèctriques en el municipi, en episodis anteriors.

      Ara ja fa un mes, aproximadament, va presentar-se al CAR (Cos d'Agents Rurals) l'informe resultant dels greuges que els voluntaris de la agrupació han pogut inventariar durant tot el recorregut, descobrint les diferències existents entre la normativa que caldria seguir i les irregularitats que s'hi presenten degut a la mala gestió dels treballs esmentats.

      S’ha dividit el recorregut de la linea elèctrica en trams per localizar millor les incedències:


1er Tram: L'Albiol - Mas Blanc

La majoria d’irregularitats i treballs inacabats que hi ha al voltant de la línia elèctrica es troben en aquest tram, entre el poble (darrera del castell) i les runes del Mas Blanc, que es troben al costat mateix de la carretera, allà a on la línia elèctrica travessa la mateixa per a seguir baixant fins a Masies catalanes. És en zones de difícil accés i poca visibilitat a on podem observar restes trencades, branques sense desbrossar i, fins i tot, pins sencers tombats a un costat de la zona de manteniment.Foto 1 Restes acumulades al barranc                        Foto 2 Restes de material abandonat                        Foto 3 Cable trencat                                

Foto 4 Feines inacabades                                                       Foto 5 Pi sense desbrancar                                        Foto 6 Branques acumulades a la vora
Foto 7 Més treballs inacabats...

2on Tram: Mas Blanc - Bon RetornFoto 8 Restes de cable filferro
Foto 9 Desbrossat manual/amb picadora
      A partir de Mas Blanc, i un cop la línia elèctrica creua la carretera, la vegetació es torna molt més abrupte i escasa. Recordeu que entrem en terreny on, l'incendi de l'any 2000, va transformar en cendra els arbres de mitjana alçada, els quals, alhora, formaven part de la regeneració natural dels pins cremats en l'incendi del juliol del 1970, quan un llamp va caure al pilanot.
Foto 11 Sense actuació aparent...

Foto 10 Material trencat abandonat
 Tot i això seguim ensopegant-nos amb material abandonat, brossa acumulada, zones d'actuació inexistent, cables abandonats i, fins i tot, un poste elèctric tombat a un costat de la línia.


3er Tram: Bon retorn - Masies Catalanes

Ja en l'últim tram fins a Masies Catalanes seguim recorrent trossos amb arbrat jove sota el cablejat, així com la obertura d'una nova pista forestal, que surt des de Masies, per a poder instal·lar postes nous d'electricitat.Foto 12 Més zones sense actuació
Foto 13 Obertura de pistes


 
Conclusions

1era: la pràctica avitual, i que es pot observar durant tot el recorregut, ha estat acumular les restes de vegetació a les vores de la línia elèctrica. Aquesta ha estat abandonada dins la massa forestal, el que provoca un augment de la virulència en el cas de foc, un afavoriment de la formació de plantes enfiladisses, i un augment en la incidència de plagues.

2ona: el desidi dels treballadors o de l’empresa contractada provoca l’abandonament de material trencat, espatllat o no útil. Junt amb restes de brossa per tot el recorregut.

3era: no existeix una línia d’execució dels treballs. Es poden trobar trams totalment estessats i trams en els que no s’ha realitzar cap actuació.

4rta: no tenim coneixement de que Fecsa-Endesa tingui autorització a obrir nous accessos per a realitzar les feines de manteniment.

Cap comentari: