Regulació del Foc

El Foc és un element molt perillós per a l'entorn que volem protegir però, molt cops, constitueix una eina utilitzada per la pagesia i els agricultors. És per aquesta raó que cal regular degudament i amb tota cautela la seva utilització. En aquest apartat trobareu les eines que us facilitem per a que sigui possible el seu ús d'una manera correcte i responsable.

PERÍODES DE REGULACIÓCOMUNICA LA CREMA      SOL·LICITA LA CREMA      TOTALMENT PROHIBIT FER FOC


Durant el període del 16 d'octubre al 14 de març es pot cremar amb l'únic requisit de comunicar-ho prèviament al Cos d'Agents Rurals, ja sigui directament o bé a través de l'Ajuntament amb el corresponent formulari que més avall us facilitem.

Durant el període del 15 de març al 15 d'octubre (exceptuant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, marcat amb vermell) queda prohibit fer foc en terreny forestal i en la franja de 500 metres que l'envolta, no obstant això es poden concedir autoritzacions, les quals seran trameses a través de les oficines de l'Ajutament.Comunicació de cremes