Accés motoritzat


Encara que, quan es surt amb els vehicles al camp, no existeixen senyals de tràfic, ni semàfors, ni passos de zebra, etc., és convenient respectar una sèrie de normes per a preservar la integritat dels mateixos, així com de les persones, i per descomptat, de l'entorn natural. Per això a continuació s’indiquen diverses normes per a no danyar la natura, però sí gaudir d'ella:
  1. S’autoritza la circulació per les pistes i els camins forestals pavimentats o d’amplada igual o superior a 4 metres.
  2. Circular a una velocitat inferior a 30 km/h
  3. Circular per pistes i camins, evitant el camp a través.
  4. No obrir portes o tanques per on NO es pot circular.
  5. No estacionar vehícles qie impedeixin l'accés a camins forestals.
  6. Cedir sempre que es pugui el pas a vianants i ciclistes, detenir-se, si és necessari, per a no aixecar pols.
  7. És recomanable alternar el pas de les rodes per a evitar que es formin rodades
  8. Es prohibeix la circulació de vehicles motoritzats pel llit sec i per la làmina d’aigua dels rius, els torrents i tota mena de corrents d’aigua.
  9. Evitar fer ús del clàxon, així com qualsevol forma de produir sorolls molests.
  10. És important dur els vehicles sempre a punt amb els controls d'emissions de CO2 i amb la regulació exigida, a més d'observar que no es vessi cap fluid com olis (trànsfer, diferencials, carter, direcció assistida, etc.), líquid anticongelant, líquid de frens, ja que totes aquestes substàncies són altament contaminants.