25/5/13

Franja de protecció forestal al poble

Durant aquests darrers mesos, i arran de la campanya de subvencions 2012 per la prevenció d’incendis forestals, s’han pogut apreciar els treballs de neteja forestal sol·licitats per l’ADF i aprovats per la Diputació de Tarragona, la qual hi ha col·laborat amb una aportació econòmica de 10.821,26 €.

La situació d’abandonament de la zona sud del poble, juntament amb l’alta densitat arbustiva que havia crescut, constituïen un risc elevat de propagació ben a prop del nucli urbà. Tots recordem encara l’incendi viscut al febrer d’aquest 2012. L’Albiol és un poble de forts vents, cosa que es converteix en un factor de risc afegit a tindre en compte. Per tot això, l’ADF de l’Albiol va sol·licitar una actuació forestal dins el marc de la campanya de subvencions del 2012, aprovada per la Diputació de Tarragona. L’actuació ha consistit en fortes aclarides del sotabosc, on el coscoll i l’arítjol havien aconseguit conquerir bona part dels espais; estassades del brancatge per sota dels 3 metres i reducció de la càrrega de combustible vegetal restant, constituïda pels arbres tombats pel vent i el gran nombre de peus que hi creixien. Les restes vegetals, a més, han estat retirades o triturades.El resultat final és un bosc net, però cuidat, més a prop del treball artesanal que el d’una actuació industrial. S’han conservant espècies arbustives d’interès natural de forma alternada, com la farigola, el romer, el llentiscle, el boix o el ginebrer. S’han respectat els arbres adults de creixement lent, com l’alzina i el roure. S’ha fet una reducció controlada dels peus d’arbrat per tal de protegir els arbres restants de les grans ventades i assegurar-ne la substitució. El bon ull i el bon fer han fet que es seleccionin els arbres que s’han de tallar, pel seu diàmetre, la seva densitat o la competència entre les diferents capçades; que les soques dels arbres, en tallar-les, quedin arran de terra; han fet, també, que les restes que embruten la carretera siguin enretirades a diari i que, entre el boscatge, s’hagin redescobert i resseguit antics camins tot respectant el seu recorregut.